פלשתינאים ופלסטינים: מילים נרדפות, או בחירה פוליטית?

פנינת העברית - 

פלשתינאים ופלסטינים: מילים נרדפות, או בחירה פוליטית?

מהו ההבדל בין פָּלֶשְֹתִּינָאִים (האות פ' דגושה) לבין פָלַסְטִינִים (האות פ' רפוייה)?  מסתבר שיש הבדל עקרוני.  

פלשתינה הוא שמה של מדינת ישראל, בתרגום עברי לשם הלועזי Palestine, וככה התייחסו לחבל ארץ זה אומות העולם מאז ומתמיד (תיירים, ארכיאולוגים, דיפלומטים וכד').  

השם פלשתינה בא מהתנ"ך (ארץ פלישתים), והתקבל על ידי הבריטים כשם הארץ שבגבולות המנדט. אמנם היהודים העדיפו שיקראו להם עברים או יהודים, ושיקראו לארצם ארץ-ישראל, אבל הבריטים התייחסו אליהם כאל פלשתינאים. גם חלק מהמוסדות היהודים נקראו כך, למשל 'בנק אנגלו-פלשתינה'. 

השימוש בשם פלשתינה התייחס ליישוב היהודי בארץ ישראל, ולא ייצג את היישוב הערבי.  

כשגולדה מאיר התכחשה לקיום התנועה הלאומית של ערביי ישראל היא אמרה: "הלא גם אני פלשתינאית!". מאד כעסו עליה, אבל אכן באותה התקופה היא נשאה תעודת זהות פלשתינאית! 

פלסטין הוא מושג ערבי, הנכתב ככה לפי כללי התעתיק של השפה הערבית. שורשי המושג בהיסטוריה שלאחר הכיבוש הערבי בעקבות החלוקה הרומית (אחד המחוזות נקרא 'ג'ונד פלסטין'). בסוף התקופה העות'מאנית החלו משכילים להשתמש בשם זה, וב- 1911 נוסד ביפו העיתון 'פלסטין'.  

כיום הפלסטינים הם תושבי הארץ הערבים שגיבשו לעצמם זהות לאומית 'פלסטינית'. ומוסדותיהם נקראים 'הארגון לשחרור פלסטין' או 'הרשות הלאומית הפלסטינית'. 

 התקשורת לא תמיד מקפידה להשתמש במילה הנכונה במקום הנכון, ולפעמים אפילו מתקבל שעטנז בין המילים: למשל פלשתינאים עם האות פ' רפוייה או פלסטינים עם האות פ' דגושה, פלסטינאים, 'הרשות הפלשתינית' וכדומה.   

מסתבר שיש לכך משמעויות פוליטיות מרחיקות לכת. 

כיום הרעיון של שתי מדינות לשני עמים פירושו שפלשתינה תחולק לישראל ולפלסטין.

הבעיה היא שבשפה הערבית ובשפה האנגלית אין הבחנה כזאת בין 'פלשתינה' לבין 'פלסטין'.

נוצר בלבול לפיו באותה המילה משתמשים לפעמים לציון המדינה הערבית שתקום, ולפעמים לציון הארץ כולה.

כפילות זו מאפשרת לפלסטינים להשתמש באותה המילה (פלסטין) בתוך אותם המשפטים, והפרשנות למשמעות נשארת אצל השומע...

 

מבוסס על מאמרו של שמעון שמיר, נוח בשבע שגיאות -

http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/article5519.aspx?RetUrl=/WRITTERS/Pages/shimon_shamir.aspx

שפורסם בכתב העת האינטרנטי של העין השביעית (המכון הישראלי לדמוקרטיה). 

http://www.the7eye.org.il/Pages/home.aspx


נייד: 052-8011364
משרד: 04-9952223
E-mail: nur.shai@gmail.com